تور های اروپا

سفر به اروپا تجربه بازدید از تمدن های مختلفی را به همراه دارد. از اولین شهرهای یونان و روم باستان گرفته، سال های تاریک قرون وسطی و رنسانس تا انقلاب صنعتی و نبرد شرق و غرب در دو طرف دیوار برلین. هنوز هم در کشورهای بلوک شرق سابق اثرات حضور کمونیسم در معماری و سبک زندگی مردم دیده میشود. ما به اختیار و علاقه خودمان مسیر قطار سیبری را کمی به غرب تر و تا اعماق اروپا کشاندیم تا با نگاهی متفاوت به تجربه تاریخ و فرهنگ اروپا بپردازیم.